Bra att det här tas upp i nyheterna! Exemplet gäller Örebro, där möjligheten för vuxna att få glutenfria produkter utskrivna på recept tas bort och ersätts med ett årligt kontantstöd på 1200 kr för alla med celiaki. Övergången till kontantstöd är troligtvis positivt, eftersom personerna då kan välja fler varor än de få som varit valbara via recept. Nivån på bidraget kan däremot diskuteras.

Över landet är det dock generellt ett stort problem att kontantstödet eller receptmöjligheten för vuxna helt tas bort i allt fler landsting och att merkostnaden för glutenfri kost därmed inte alls kompenseras.

Idag får vuxna personer med celiaki helt olika ersättning – eller ingen ersättning alls – för den merkostnad som den glutenfria kosten innebär. Skillnaderna beror på vilket landsting de råkar bo i.

Ett enhetligt och prismässigt rimligt kontantstöd för alla med celiaki i hela Sverige vore riktigt bra! Det är också någonting som Svenska Celiakiförbundet vill få igenom.

Läs mer om övergången till kontantstöd i Örebro här.

Läs mer om skillnaderna i landet här i en artikel från maj 2016.