Loading...

Föreläsningsämnen

Ämnen som engagerar mig och som jag gärna föreläser om är:

Vardagen med celiaki:
Glutenfri kost, valmöjligheter och praktiska tips

Föreläsningen tar upp de valmöjligheter, fällor och dilemman, som en person med celiaki ställs inför idag samt vad man ska tänka på när man går över till glutenfri kost. Bland annat berättar Margareta om att äta glutenfritt på olika sätt och om samspelet mellan vad vi äter och tarmfloran. Hon förklarar märkningsregler för glutenfria varor och hur ingrediensförteckningar är uppbyggda. Ytterligare förklarar hon vad som menas med naturligt glutenfritt, ren havre och spår av gluten.

Glutenfritt – vad är grejen?

Allt fler väljer idag att äta glutenfritt. Det senaste året har varje hälsotidning skrivit om gluten. Affärerna ger de glutenfria varorna allt större utrymme. På bara några år har gluten, celiaki och glutenfria produkter hamnat i rampljuset. Hur gick det till?
Vad är egentligen gluten, och vad innebär den glutenfria kosten? Hur tolkar man märkningen ”glutenfri”? Vad är celiaki, och vem kan få sjukdomen? Hur vet man att man har celiaki, och varför är sjukdomen så viktig att upptäcka? Är det någon skillnad mellan att undvika gluten för att man har celiaki och för att man följer trenden glutenfritt?

Celiaki: Riskfaktorer och behandling
Trenden glutenfritt

Föreläsningen ger en översikt över sjukdomen celiaki och förklarar vem som kan få celiaki och vad forskningen säger om riskfaktorer för att utveckla sjukdomen. Föreläsningen tar också upp behandling av celiaki idag samt hur man kan tänka sig att behandla eller till och med bota celiaki i framtiden. Det forskas på många olika områden, vilket är spännande. Med fördel kan den här föreläsningen kombineras med information om trenden glutenfritt och troliga orsaker till att många tycker sig må bra på glutenfri kost. Innehållet lämpar sig väldigt bra både till personer med celiaki och till allmänheten.

Glutenfritt – Trend, hälsodiet eller medicinsk behandling?

Många har idag sjukdomen celiaki. Ännu fler undviker gluten. Varför? Vad är gluten och celiaki och vad innebär den glutenfria kosten? Vilka för- och nackdelar har glutenfritt som hälsotrend?

Inspirationsföreläsning om glutenfri bakning, kemistens bästa baktips

Margareta Elding-Pontén, författare till boken Glutenfritt – gott och enkelt, ger en inspirationsföreläsning om glutenfri bakning. Själv är hon doktor i kemi och ger sin syn på glutenfri bakning delvis ur en kemists perspektiv. Föreläsningen handlar bland annat om egenskaper och näringsvärden hos olika sorters mjöl och ingredienser, kostvanor, fibertillsatser, olika typer av jäsmedel (som jäst, surdeg och bakpulver) och vad som krävs för att en bröddeg ska jäsa bra. Margareta delar med sig av sina bästa baktips för saftiga, goda och hållbara matbröd.

Glutenfritt, vetefritt, stärkelsefritt – Förväxlar vi begreppen?

Idag förväxlas ofta begrepp som gluten, vete och stärkelse. Vad innebär förväxlingen? Hur har den uppkommit? Kan den förhindras? Under föreläsningen förklaras skillnaden mellan celiaki (glutenintolerans), allergier och dieter. Sjukdomen celiaki beskrivs närmare. Märkning av glutenfria produkter, gränsvärden för gluten och begreppet naturligt glutenfritt behandlas också.

Glutenfria varor: Gränsvärden, halter, mängder och märkningsregler

Hur ska vi tolka det som står på varorna? Vad får producenterna skriva, och vad måste de skriva? Vilka är reglerna för märkning av glutenfria varor? Termen “glutenfritt” och gränsvärden förklaras, liksom skillnaden mellan halt och mängd. Föreläsningen tar också upp glutenhalten i ren vetestärkelse och i olika naturligt glutenfria produkter. Den förklarar varför det kan finnas låga halter av gluten i en del produkter och vilka produkter som har högre risk för detta än andra. Påståendet “0 ppm gluten” diskuteras. Vidare behandlas märkningen “kan innehålla spår av…”. Vad gäller för spår av-märkningen, vad betyder den och hur ska man förhålla sig till den? Används den mer frekvent idag än tidigare och vad kommer att hända med den i framtiden?

Vad innebär det att äta glutenfritt? Tips för vardagen och råd om fällor

Föreläsningen tar upp vad man kan och inte kan äta om man har celiaki. Den handlar också om hur begränsningar i kosten påverkar oss och hur vi kan göra för att underlätta vardagen och inte begränsa oss i onödan. Att det är viktigt med en varierad kost tas upp, liksom vad man bör vara observant på när man går över till en glutenfri kost.

Trenden glutenfritt och sociala medier: Bara av godo?

Hur påverkas vi av att glutenfritt har blivit en trend och att det skrivs så mycket om detta i tidningar och på sociala medier? Vad är sant och vad är falskt? Vem vågar vi lita på? Vilka är fällorna?

Last updated: October 12, 2020 at 11:48 am

Intresseanmälan

Kontakta mig för skräddarsydda kurser och föreläsningar inom området celiaki och glutenfritt. De kan till exempel handla om vad det innebär att ha celiaki, vad som menas med en glutenfri kost eller hur man bakar gott glutenfritt. Jag diskuterar gärna olika förslag och idéer.