Loading...

Här hittar jag inspiration

Mycket av det som inspirerar mig i mitt skönlitterära skrivande hittar jag i vardagen runt omkring mig. Naturen, skogen och framför allt mötet mellan land och vatten är återkommande teman. Händelser kring människor och de tankar och känslor som styr skeenden i människors liv är spännande att skildra. En udda tanke eller en liten detalj kan utvecklas till en hel berättelse.

Jag återvänder gärna till havet. För mig är det både vilsamt och fascinerande att betrakta. En ständig vågrörelse mot klippor och stränder, ibland omärklig för ögat, skapar ett oupphörligt vågbrus. När jag i min kajak glider tätt intill öarna eller när jag från en klipphäll tittar ut över havet – då trivs jag allra bäst. Det är också då som inspirationen till texter ibland oväntat kommer över mig.