Även Tasteline tipsar om min nya bok Lotta och Tarm-Ludde! Den 14 december publicerade de en fin artikel och skriver bland annat att boken är

“en informations- och faktabok om och för barn med celiaki, skriven i sagoform för förskole- och lågstadiebarn. Boken är skriven på ett lekfullt och ändå pedagogiskt sätt, både för barn och deras närstående!”

Läs hela artikeln här »

Margareta Elding-Pontén, 2 januari 2021