För precis ett år sedan skrev jag så här:

”Ett riktigt Gott Nytt År önskar jag er alla! Vad som döljer sig där framme på det nya årets dagar vet jag inte. Men jag hoppas på ett bra och givande år och att några av mina drömmar och projekt kan nå mål.”

När jag nu ett år senare blickar tillbaka över år 2020 ser jag – mitt i det mörker som pandemin dragit med sig – några ljusglimtar. Starkast på min egen, lilla himmel lyser de två drömmar och projekt, som jag lyckades föra i mål.

DET FÖRSTA är att nationella Riktlinjer för nutritionsbehandling vid celiaki – det vill säga nationella ”kostråd” för personer med celiaki – äntligen blev verklighet. Det är någonting som jag tog initiativ till och lobbade för och sedan under två års tid ideellt arbetade med att ta fram tillsammans med duktiga dietister inom celiakiområdet. Med stöd från läkare publicerades vårt dokument i januari 2020 tillsammans med läkarnas uppdaterade dokument Nationellt vårdprogram för celiaki på Barnläkarföreningens hemsida.

Riktlinjerna för nutritionsbehandling vid celiaki (”kostråden”) är i första hand tänkta som ett stöd för dietister och vårdpersonal i sin yrkesutövning för att bland annat kunna ge enhetliga råd över landet, men de ligger öppet för alla att ta del av.

Tack vare samarbetet mellan oss och läkarna, lyckades jag få med följande viktiga mening i Nationellt vårdprogram för celiaki: ”Vid diagnos ska en remiss skickas till dietist med ett första besök inom 2–3 veckor.” Det är viktigt. Den första kontakten med en dietist efter diagnos är någonting som jag verkligen vurmar för.

DET ANDRA är att min faktabok i sagoform om celiaki för barn – en faktabok förklädd till sagobok – blev verklighet. Lotta och Tarm-Ludde kom ut den 11 december 2020, och mottagandet har varit fantastiskt. Bland de som redan har skrivit om boken finns CeliakiForum, GöteborgDirekt, Barnsidan, Tasteline och Barnbokstips. Men mest rörd är jag över alla fina ord med återkoppling jag får av läsare och föräldrar till barn med celiaki. När jag hör att barnen förstår sin celiaki bättre, att de känner igen sig i berättelsen och att de vill läsa boken om och om igen – då är arbetet med att finslipa boken värt allt. När jag hör att föräldrarna är tacksamma över boken och vill att den ska finnas på BVC, förskolan och skolan – då blir jag lycklig. Och när jag får bilder och filmer med lyckliga och tacksamma barn – då smälter jag och får tårar i ögonen.

Här vill jag också tacka Moa Graaf, som har gjort bokens alla illustrationer! Moa Graafs illustrationer har levandegjort min text på följsamt, fint och charmigt sätt. Illustrationerna är fyllda av fantasi och känsla och samtidigt gjorda med omsorg om att vara förankrade i verkligheten.

UTÖVER DESSA TVÅ drömmar och projekt, som har slagit in under året, har jag hållit en del föreläsningar – bland annat en utbildning om celiaki och glutenfri kost för 50 kostchefer och kockar i Borås samt en föreläsning om celiaki och trenden glutenfritt på Hälsoveckan i Göteborg. Jag var också gäst i ett avsnitt av Svenska Celiakiförbundets podd Glutenpodden.

ÅR 2020 har varit ett mycket annorlunda år. Ingen av oss anade för ett år sedan hur covid-19 skulle ta hela världen i sitt grepp och under hela året dominera nyhetsförmedlingen och påverka våra liv. För alltför många har sjukdomen fört med sig mycket sorg, bestående men och kvarvarande komplikationer.

Jag tror att alla nu önskar att år 2021 blir ett år som vi i efterhand kan minnas med glädje – ett år så mycket bättre än år 2020.

Så … Efter tillbakablicken på min egen, lilla himmel undrar jag nu vad år 2021 kan föra med sig för att tända nya stjärnor på mitt nya års lilla himmel …

Jag önskar er alla ett Gott Slut på år 2020 och ett riktigt Gott Nytt År 2021!

Margareta Elding-Pontén, 31 december 2020