Association between coeliac disease and cardiovascular disease: prospective analysis of UK Biobank data
Megan Conroy, Naomi Allen, Ben Lacey, Elizabeth Soilleux and Thomas Littlejohns

University of Oxford, Oxford, UK


I slutet av januari publicerades artikeln ovan där sambandet mellan celiaki och kardiovaskulära sjukdomar har studerats. Den blev mycket uppmärksammad. Den visar på att personer med celiaki verkar ha större risk för hjärt- och kärlsjukdomar, inklusive hjärtinfarkt och stroke, än personer utan celiaki. Samtidigt pekar den på att personer med celiaki tycks ha lägre förekomst av de riskfaktorer man ofta kopplar till hjärt- och kärlsjukdomar, som högt blodtryck och kolesterolnivåer. Forskarna drar därför slutsatsen att de klassiska riskfaktorerna för hjärt- och kärlsjukdomar kanske underskattar den verkliga risken för sjukdomarna hos personer med celiaki, och att vården bör vara observant på detta.

Studien är gjord i UK och omfattar drygt 450 000 vuxna personer, varav drygt 2 000 hade rapporterat att de hade celiaki.

Risken visade sig vara högre ju längre en person hade haft celiaki. Följsamheten till den glutenfria kosten vet dock författarna inte någonting om … Inte heller vet de på vilket sätt personerna åt glutenfritt.

Risken skulle kunna bero på

 • Inflammation på grund av celiaki? (Många autoimmuna sjukdomar ger en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar på grund av en inflammation i kroppen.)
 • Sjukdomen celiaki i sig?
 • Den glutenfria kosten? Det skulle i så fall vara på grund av att den ibland innehåller
  • Mer mättat fett
  • Mer socker
  • Mer salt
  • Mindre fullkorn
  • Mindre mikronäringsämnen som vitaminer (A, B, D, E)

Glutenfri kost har i tidigare studier misstänkts kunna innebära en ökad risk för just hjärt- och kärlsjukdomar – till exempel i denna studie från 2017. Då har den främsta förklaringen av kostfaktorerna ovan varit att det kan vara svårt att få i sig fullkorn om man äter glutenfritt. Man vet nämligen att fullkorn i kosten ger ett bra skydd mot just hjärt- och kärlsjukdomar.

Margareta Elding-Pontén, 12 februari 2023