Under Coeliac/Celiac awareness week 10–16 maj 2021 har jag delat några inlägg om celiaki på mina sidor på Facebook och Instagram. Här är ett av dem.


En autoimmun sjukdom innebär att immunförsvaret reagerar fel och attackerar och bryter ner kroppens egna, friska celler. Celiaki är därför ingen klassisk allergi, (där immunförsvaret attackerar främmande ämnen).

Vid celiaki är det proteinet gluten som orsakar reaktionen, och det är cellerna i tunntarmens slemhinna, tarmluddet, som angrips. Slemhinnan blir inflammerad och tarmluddet bryts ner. Personen får då svårt att ta upp näringen ur maten. Det kan leda till näringsbrist och följdsjukdomar.

Men med glutenfri mat återhämtar sig tarmluddet, och personen med celiaki kan återigen ta upp näringen ur maten! Behandlingen med glutenfri kost måste ske under hela livet.

Det finns många olika autoimmuna sjukdomar. En del av dem hänger samman. En person med celiaki kan därför ha lättare för att få vissa andra autoimmuna sjukdomar.

Gå alltid till vården om du misstänker att du inte tål gluten. Du kan inte själv testa dig fram till om du har celiaki.

Margareta Elding-Pontén, 10 maj 2021

Här är texten som bilder:


Margareta Elding-Pontén, 10 maj 2021

Välkommen att följa mig på Facebook och Instagram!