Under Coeliac/Celiac awareness week 10–16 maj 2021 har jag delat några inlägg om celiaki på mina sidor på Facebook och Instagram. Här är ett av dem.


Man uppskattar att 1–3 procent av Sveriges befolkning har celiaki. Det är i runda slängar 100 000–300 000 personer. Man uppskattar också att bara högst hälften av dessa personer har fått diagnosen celiaki.

Det finns alltså många personer som har celiaki utan att veta om det. Det är mycket olyckligt. Att gå med en obehandlad celiaki kan nämligen leda till näringsbrist och följdsjukdomar av olika slag. Det beror på att tunntarmens slemhinna skadas hos en person med celiaki som äter gluten. Personen får då allt svårare att ta upp näringen ur maten.

Idag testar många själv olika dieter – även glutenfri kost. Detta gör det tyvärr svårare för vården att hitta eller utesluta sjukdomen celiaki. Det beror på att hos en person med celiaki som äter glutenfritt normaliseras blodvärdena och tarmluddet i tunntarmen återhämtar sig. Bra! Men då kan både blodprov och tarmbiopsier se normala ut  – trots att personen har celiaki.

Testa därför inte själv att utesluta gluten utan gå alltid till vården om du misstänker att du inte tål gluten. Och fortsätt ät gluten tills alla tester är klara. Du kan inte själv testa dig fram till om du har celiaki. Det går nämligen inte att bara ta bort gluten ur kosten. Att en person mår bättre på glutenfri kost kan alltså lika gärna bero på någonting annat än gluten.

Margareta Elding-Pontén, 11 maj 2021

Här är texten som bilder:

Margareta Elding-Pontén, 11 maj 2021

Välkommen att följa mig på Facebook och Instagram!