Oj! Hela 43 procent i åldern 26-45 år tror att glutenfri kost är extra hälsosam enligt Brödinstitutets senaste opinionsundersökning “Brödtermometern”. Läs gärna vad Maria Sitell på Brödinstitutet skriver om detta och två andra myter (kolhydrater och antiinflammatorisk kost).

Undersökningen gjordes i oktober 2021 och baserar sig på drygt 1000 intervjuer av personer i åldrarna 18-80 år i Sverige. Generellt sett framgår det att man är mer orolig för vilken mat mat äter ju yngre man är.

Själv vill jag framhålla att det för just celiaki är extra viktigt att inte själv laborera med glutenfri kost. Risken är bara att man gör det svårare för läkarna att sedan ta reda på om man har celiaki eller inte – eller om problemen beror på någonting annat. Upplever du att du inte mår bra av glutenhaltiga livsmedel ska du söka hjälp inom vården innan du har övergått till glutenfri kost – annars kan det tyvärr vara väldigt svårt att ta reda på om du har celiaki eller inte. Och eftersom sjukdomen kräver en livslång, strikt glutenfri kost är det ovärderligt att faktiskt veta om man har celiaki eller inte.

Margareta Elding-Pontén, 27 januari 2022