I måndags kom pressmeddelandet från Livsmedelsverket om att rådet för introduktion av mat med gluten till spädbarn uppdateras. Det nya rådet är enklare än tidigare. Mat med gluten introduceras på samma sätt som annan mat före ett års ålder. Men det viktiga är att barnet bara får små mängder i början och att mängden successivt ökas mycket långsamt.

Det nya rådet baseras på en sammanvägning av aktuell forskning och det nya förslaget gick ut på remiss under hösten. Läs mer om det här »

Genomgången av aktuell forskning visar att mängden gluten kan påverka risken för celiaki. Men tidpunkten för när barnet börjar äta gluten spelar mindre roll. Mat med gluten kan därför ges som något av de första smakportionerna. Men man kan också vänta till senare. Oberoende av när man börjar introduktionen är det väsentliga att börja med små mängder gluten och att öka mängden mat med gluten långsamt.

Eftersom amning enligt senare forskning tyvärr inte verkar skydda mot celiaki, har rådet om att amma barnet parallellt med att gluten introduceras tagits bort. Men naturligtvis är det ingenting som hindrar att man gör det – och för en del allergener tycks amning skydda mot att allergi uppkommer.

Jag tycker att det är bra att rådet nu är uppdaterat efter en sammanvägning av aktuell forskning. Även om skillnaden mot tidigare råd kan tyckas liten, kan det ha betydelse för om barnet får celiaki senare i livet eller inte:

  • Nu: Börja när som helst före 12 månaders ålder. (Förut: Börja då barnet är 4–6 månader.)
  • Nu: Introducera långsamt, dvs små mängder först och öka mycket långsamt. (Förut: Introducera långsamt.)
  • Nu: Amning eller ej samtidigt som introduktionen spelar ingen roll. (Förut: Amma gärna parallellt med att gluten introduceras.)

Det viktiga i de nya råden är alltså att introducera gluten långsamt – och det rådet fanns egentligen även tidigare. Sedan har man alltså tagit bort amningen och gjort spannet för åldern vid introduktionen större.

Läs Livsmedelsverkets pressmeddelande här »

Margareta Elding-Pontén, 19 december 2020