Kvinnor löper en större risk än män för att drabbas av autoimmuna sjukdomar. Av dem som drabbas är i allmänhet 60 till 80 procent kvinnor.

Gemensamt för autoimmuna sjukdomar är att immunsystemet bildar antikroppar, som angriper kroppens egen vävnad. Drabbad vävnad är olika vid olika autoimmuna sjukdomar. Vid celiaki, som är en av de autoimmuna sjukdomarna, är det cellerna i tunntarmen som bryts ner. Ungefär två tredjedelar av dem med celiaki är kvinnor.

Idag tror man att följande faktorer kan påverka risken att drabbas av autoimmuna sjukdomar:

  • Gener (en stor faktor vid celiaki)
  • Könshormoner
  • Könskromosomer
  • Hormonförändringar
  • Stress
  • Bakterie- och virusinfektioner (som många tror kan trigga igång celiaki)

Könshormoner påverkar immunförsvaret – både det medfödda och det inlärda. Olika nivåer av könshormoner hos män och kvinnor bidrar troligtvis till skillnader i immunförsvaret. Kvinnor har ett starkare immunsystem än män. Det är bra vid virusinfektioner men ger samtidigt en ökad risk för autoimmuna sjukdomar. Här är en artikel om att ”man-flue” inte bara är sjåpighet (!) och att könshormoner påverkar immunsystemet och därmed kan ge ökad risk för autoimmuna sjukdomar.

Det kvinnliga könshormonet östrogen stimulerar immunsystemet. Det manliga könshormonet testosteron dämpar däremot immunsystemet och tycks vara ett skydd mot autoimmuna sjukdomar. Skyddet verkar ges genom att testosteron minskar antalet B-celler, och B-celler krävs för att de skadliga antikropparna ska bildas och frisättas. Läs mer om det här.

En del autoimmuna sjukdomar tenderar att drabba kvinnor i samband med stress eller stora hormonella förändringar som under pubertet, graviditet eller klimakteriet. Här är en artikel som lyfter graviditeten som en potentiellt viktig faktor. Under graviditeten reglerar kroppen immunsystemets aktivitet så att fostret inte ska stötas bort. Frågorna är många, och forskarna spekulerar bland annat i om färre och senare graviditeter (som vi har i västvärlden idag) skulle göra kroppen mer mottaglig för att utveckla autoimmuna sjukdomar.

Margareta Elding-Pontén, 13 mars 2023