Fråga: Stämmer det att ”havre” skrivet i fet stil betyder vanlig havre, och att ”havre” skrivet utan att framhävas betyder ren/glutenfri havre?
Svar: NEJ

Fråga: Måste “havre” framhävas i en ingrediensförteckning även om produkten är märkt “glutenfri” och själva havren är “ren/glutenfri” och garanterat innehåller max 20 ppm gluten?
Svar: JA

I bilaga 2 i Informationsförordningen (EU 1169/2011) står de 14 allergenerna listade som måste framhävas i en ingrediensförteckning. Som nummer ett i listan står ”Spannmål som innehåller gluten, dvs. vete, råg, korn, havre, spelt, kamut eller hybridiserade sorter därav …” Informationsförordningen gör dock ingen skillnad på om själva ingrediensen är glutenfri eller inte. Havre måste därför alltid framhävas i en ingrediensförteckning, vare sig den är ren/glutenfri eller om den är ”oren”. Likaså måste vete framhävas i glutenfria råvaror, som till exempel ”glutenfri VETEstärkelse”.

Att framhäva de 14 allergenerna är lagstiftat. Det är en viktig upplysning till konsumenten om en allergen. I fallet med havre kan det vara en viktig uppgift för en spannmålsallergiker. Även om en produkt är glutenfri och personer med celiaki kan äta den, kan det finnas spannmålsallergiker som inte tål ren havre, vete etc. Därför är det viktigt att ingrediensen framhävs – även om den är glutenfri. Det finns också några personer med celiaki som inte tål den glutenfria havren – de är få, men de finns dock. Lagstiftningen är till för alla som på något sätt kan reagera på dessa spannmål.

Livsmedelsverket är också tydliga med att havre, vete, råg och korn alltid måste framhävas i en ingrediensförteckning. Detta gäller även om de är behandlade eller hanterade så att de är glutenfria. Här är två citat från Livsmedelsverket på mina kontrollfrågor:

Det är helt riktigt att även renframställd havre ska framhävas i ingrediensförteckningen.

Det är inte uppgiften om att produkten innehåller gluten som ska anges. Det som ska stå är sädesslaget som innehåller gluten.

Tyvärr verkar en del konsumenter och producenter ha missuppfattat detta. De tycker att det är förvirrande att framhäva en glutenfri ingrediens och gör det därför inte – trots att det är tvingande enligt lagstiftningen. Lagstiftningen är till för att underlätta för allergiker och personer med celiaki att läsa ingrediensförteckningar. Men för att det ska fungera måste lagstiftningen efterlevas.

Hjälp mig gärna att sprida rätt information.

Margareta Elding-Pontén, 12 december 2020

Utdrag ur bilaga 2 i Informationsförordningen (EU 1169/2011)