Läs pressmeddelandet från Livsmedelsverket 2020-09-14 här. Nedan följer min summering:

Forskningen visar att det framför allt är mängden gluten som har betydelse för utveckling av celiaki. Tidpunkten för när barnet börjar äta gluten spelar mindre roll. Amning verkar inte ge något skydd mot celiaki.

Livsmedelsverket föreslår därför en ändring av råden om introduktion av mat med gluten till barn under ett år. Förslaget går nu ut på remiss, som är öppen för alla. Synpunkter ska lämnas senast den 7 oktober 2020.

Det nya rådet är att man kan börja med små mängder gluten när barnet får börja smaka annan typ av mat, och att öka mängden långsamt. Mat med gluten kan ges som något av de första smakproven, men man kan också vänta till senare. Vid 12 månaders ålder bör man dock ha introducerat alla livsmedelsgrupper, inklusive mat med gluten. Det viktiga är att man börjar med små mängder gluten och att mängden ökas långsamt.

(Det tidigare rådet var att introducera små smakprov av mat med gluten tidigast från fyra månaders ålder och senast vid sex månaders ålder, och att öka mängden långsamt.)

Livsmedelsverket gör en noggrann avvägning vid sina råd. Människors vardag ska inte begränsas i onödan. De allra flesta barn utvecklar inte celiaki. Fullkornsprodukter av vete, korn och råg ger många hälsofördelar. Att helt utesluta produkter med gluten kan därför ge andra problem än celiaki.

Margareta Elding-Pontén, 14 september 2020

Välkommen att följa mina sidor på Facebook och Instagram!