Det går inte att ställa diagnosen celiaki på sig själv. Om du tycker att du mår dåligt av produkter som innehåller gluten ska du alltid misstänka celiaki. Då är det viktigt att du tar kontakt med vården för att bli ordentligt utredd med bland annat blodprov och ofta även gastroskopi.

Genom att själv testa dig fram med glutenfri kost riskerar du att förhindra en ordentlig utredning och en eventuell celiakidiagnos inom vården. Utredningen måste nämligen göras medan du äter gluten – annars kan celiakin vara svår att hitta och/eller att utesluta.

Om du har celiaki och äter glutenfritt återhämtar sig tarmluddet och blodvärdena normaliseras. Det är just det som är själva vitsen med den glutenfria kosten vid celiaki. 😊 Men detta gör också att diagnosen celiaki blir svår eller omöjlig att ställa om du redan äter glutenfri kost. Blodprovet kan ge felaktigt negativt utslag och tarmluddet kan se friskt ut. Likaså kan det göra att sjukdomen blir svår att utesluta.

Idag träffar jag alltför många som äter glutenfritt och mår bra på det och som nu vill veta om de har celiaki. Om de då inte vill gå tillbaka till en normalkost med gluten i några månader, kan det tyvärr bli svårt att få en ordentlig utredning. I så fall är risken att de aldrig kommer att få veta om de har celiaki eller ej.

När du själv tar bort gluten tar du samtidigt bort andra ämnen, och du kan omöjligt veta vilka av dem du mår dåligt av. Om det är gluten du mår dåligt av på grund av celiaki är det viktigt att få reda på det. Med en korrekt celiakidiagnos följer bland annat dietistkontakt med information om hur strikt glutenfritt du faktiskt behöver äta hela livet. En del försäkringsbolag ger en engångsersättning. Jag är dessutom övertygad om att det är mycket svårt att äta en så strikt glutenfri kost hela livet, som en person med celiaki behöver göra, om du inte vet att du verkligen har celiaki.

Men om det i stället är någonting annat i gluteninnehållande produkter du mår dåligt av kan det även då vara viktigt att få reda på exakt vad som ger problemen. Då har du en chans att ta reda på varför du mår dåligt av just det och kanske anpassa din kost därefter. Är det på grund av en allergi, IBS, laktosintolerans eller någonting annat? Det kan vara viktigt att veta! Du kanske tål mycket av det du undviker när du äter glutenfritt, så att du undviker mat i onödan. En glutenfri kost kan göra att det tar längre tid att hitta vad som är det egentliga problemet.

Därför: Testa dig för celiaki inom vården, om du har den minsta misstanke om att du inte tål gluten. Och gör det innan du lägger om kosten till glutenfri.

Margareta Elding-Pontén, 9 september 2020

Välkommen att följa mig på Facebook och Instagram!