SCUF (Svenska Celiakiungdomsförbundet) med medlemmar från 0 till 29 år gör varje år en medlemsundersökning. I mars-maj 2022 svarade cirka 450 medlemmar på frågor om utbudet av glutenfria produkter i affärer, på restauranger och på resor. De fick också svara på hur de upplever att kunskapen om celiaki är när de äter ute samt meddela vilka produkter de saknar.

Här kan du läsa hela rapporten. Den är på 23 sidor.

Speciellt intressant tycker jag är att

  • Många upplever att kunskapen kring glutenfritt på caféer är mycket dålig. Bland svaren finns: ”Skrämmande dålig. Framför allt kring hur det glutenfria behöver hanteras. Men alltför ofta vet de inte ens vad gluten är.
  • De flesta upplever att kontamineringsrisken gör det osäkert att äta på caféer.
  • Lite bättre upplevs det på restauranger, men det är ändå överväldigande många som känner sig osäkra på att maten på tallriken verkligen är glutenfri.
  • Många upplever att kunskapen kring celiaki i samhället är mycket låg. ”Säger man celiaki så är det många som ej vet vad det betyder. Går snabbare att få fram vad det innebär om man säger ’glutenintolerant’ på restauranger och likande.” Många vill (liksom jag själv) ändå använda ordet celiaki men brukar då förtydliga med att de inte tål gluten eller att de är glutenintoleranta.
  • Fler upplever utbudet av glutenfritt under resor som negativt än som positivt.
  • Många saknar färskt glutenfritt bröd.
  • Många tycker att glutenfritt är mycket dyrare än vanlig mat.
  • På café och restaurang önskar många ett större glutenfritt utbud och bröd och färdiga mackor.
  • Den långa önskelistan över produkter (Fråga 7, dvs de sista fem sidorna 19-23 i rapporten)

Tack, SCUF, för att ni gör er medlemsundersökning varje år och delar med er av den!

Margareta Elding-Pontén, 15 juli 2023

Välkommen att följa mina sidor på Facebook och Instagram!