Det här är spännande! I studien Triad ska 10 000 barn i Skåne screenas för en tidig upptäckt av de autoimmuna sjukdomarna typ 1-diabetes, celiaki och tyreoidit. Målet med studien är att etablera effektiva screeningmetoder för de tre sjukdomarna. Jag ser verkligen fram emot detta!

Här kan man läsa mer om studien.

På bilden är överläkare Daniel Agardh, som är vetenskapligt ansvarig för Triad-studien.

Margareta Elding-Pontén, 20 oktober 2021