Vilket fantastiskt mottagande! Att celiaki och glutenfri bakning är ett så angeläget ämne kunde inte ha framgått tydligare. Under fyra dagar på Bokmässan i Göteborg har otaliga händer bläddrat i min bok. Väldigt många intresserade personer har stannat till och diskuterat celiaki och glutenfri bakning. Överallt, där jag har gått med boken i handen, har intresset varit enormt.

Hur många som lämnade Bokmässan tillsammans med min bok, vet jag inte. Men det var många. Jag önskar er alla stor lycka och bakglädje i köket! Och ett stort tack för alla givande samtal under dessa bokens fyra första dagar!