Skäl för screening för celiaki bland barn

Sara Björck vid Skånes universitetssjukhus disputerade i fredags med avhandlingen Searching for Celiac Disease: Screening-detected celiac disease in an HLA-genotyped birth cohort. Hon menar att det finns skäl att överväga screening för celiaki av barn med den genetiska risken för att utveckla sjukdomen. En tidig upptäckt förhindrar försämrat näringsupptag, låg bentäthet och andra faktorer, som senare i livet kan ge dålig hälsa. Läs mer om vad Aktuellt om Vetenskap & Hälsa skriver om detta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.