Bidrag till forskning om celiaki

Det finns fortfarande många frågor att besvara om sjukdomen celiaki (glutenintolerans). Svenska Celiakiförbundets forskningsfond stöder forskningen genom att en gång per år dela ut bidrag till forskning som kan öka kunskapen om celiaki. Forskningen ska bedrivas i Sverige, och ansökningar för år 2016 ska ha kommit in senast den 1 mars 2016. Läs mer här.

Information om hur man skänker pengar till Svenska Celiakiförbundets forskningsfond (ett 90-konto) finns här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.