Två oberoende undersökningar drar slutsatsen att det är svårare att förebygga celiaki bland högriskbarn än vad man tidigare har trott.

Läs vidare här:
Pressmeddelande från Umeå universitet den 2 oktober 2014
Nyheten från SVT den 2 oktober 2014
Celiakiförbundet