En ny studie tyder på att tidpunkten för då gluten introduceras i barns kost inte har en avgörande betydelse för barnens risk att utveckla celiaki. Samtidigt spekulerar man i om mängden gluten och hur snabbt den introduceras kan vara av större betydelse, men mer forskning krävs för att verifiera detta.

Läs vad Medicinska fakulteten vid Lunds Universitet skriver.

Läs vad Dagens Medicin skriver.

Läs vad Food Navigator skriver.

Läs orginalartikeln här.