Ny svensk data stöder hypotesen att celiaki (glutenintolerans) och neuropatier (perifera nervsjukdomar, dvs skador på nerver) har ett samband. Resultaten publicerades nyligen i JAMA Neurology. Professor Jonas Ludvigsson vid Karolinska Institutet är en av författarna till artikeln, som visar att personer med celiaki har 2,5 gånger högre risk för att utveckla neuropatier än personer utan celiaki. Studien tyder på att celiaki och neuropati kan ha samma immunologiska bakgrundsmekanism. Det krävs dock fler studier för att ta reda på de bakomliggande mekanismerna. I de fall där en person har en perifer nervsjukdom utan att orsaken till den är klar, bör personen testas för celiaki.
Läs notisen i Dagens Medicin här.
Läs abstractet till artikeln här.

JAMA Neurology