I det senaste numret av Svenska Celiakiförbundets tidning CeliakiForum är vetestärkelse i fokus. Jag har bidragit med en del texter på det temat till tidningen. Här delar jag min artikel om hur vetestärkelse framställs och om mätning av glutenhalter i livsmedel. Den förklarar bland annat varför “0 ppm gluten” inte går att ange.

Jag har också skrivit mer på temat vetestärkelse i tidningen tillsammans med Jenny Ryltenius – bland annat om glutenhalter i olika typer av glutenfria produkter. En viktig slutsats från det är att även naturligt glutenfria produkter (som är av naturen glutenfria) kan vara kontaminerade av gluten från odling, skörd, malning, transport och packning. Ibland kan glutenhalten vara för hög för personer med celiaki. Om man däremot använder produkter som bovete, hirs etc med en glutenfri märkning, vet man att de, liksom ren havre, får hålla högst 20 ppm gluten och alltså håller gränsvärdet för glutenfritt. Men att de skulle hålla 0 ppm gluten är det ingen som kan garantera. Risken för kontamination är olika stor för olika produkter.

CeliakiForum ges ut fyra gånger per år. Alla som är medlemmar i Svenska Celiakiförbundet (vilket kostar 250 kr/år) får tidningen. Läs mer om hur man blir medlem och om tidningen här.

Följ mig på Facebook.

CeliakiForum 2015 nr 2

CeliakiForum 2015 nr 2