Det diskuteras mycket om för- och nackdelar med celiakiscreening – det vill säga att screena hela befolkningsgrupper för att hitta dem som har en obehandlad celiaki (glutenintolerans). Alla med celiaki har nämligen inte de klassiska magsymtomen eller några tydliga symtom alls. Därför är det många som har sjukdomen utan att veta om det. Uppskattningsvis gäller detta 150 000 personer i Sverige.

Idag disputerar Sara Björck vid Skånes universitetssjukhus med avhandlingen Searching for Celiac Disease: Screening-detected celiac disease in an HLA-genotyped birth cohort. Den handlar om screening av barn i Skåne för celiaki. Flera tusen barn har vid födseln genom blodprov undersökts för om de har den genetiska förutsättningen för att kunna utveckla celiaki. Därefter har de lämnat ytterligare blodprov med några års intervall för att se om de har utvecklat celiaki. I studien fick tre till fyra procent celiaki av dem, som hade den genetiska risken.

Flera tidningar uppmärksammar avhandlingen. Läs här vad GP skriver idag.