På fredag (6 november) disputerar Fredinah Namatovu vid Umeå universitet med avhandlingen Den multifaktoriella orsaken till celiaki utforskat genom att kombinera flera nationella register. Den engelska titeln är The multifactorial etiology of celiac disease explored by combining several national registers.

Avhandlingsarbetet har syftat till att uppskatta förekomsten av celiaki hos barn i Sverige och att undersöka vilka miljömässiga och livsstilsrelaterade faktorer, som ger barn en ökad risk för att utveckla celiaki. De faktorer som Fredinah Namatovu har kunnat koppla till en ökad risk är bland annat

  • födsel genom kejsarsnitt
  • urinvägsinfektioner hos modern under graviditeten
  • födsel under vår, sommar och höst
  • födsel i södra delen av Sverige

Riskerna kopplas till virus- och bakterieinfektioner under de tidiga levnadsåren. Virusinfektioner har länge varit föremål för misstankar, och avhandlingen stärker nu teorin om att virusinfektioner kan vara en orsak till att sjukdomen kan triggas igång. En vaginal förlossning och en minskad användning av antibiotika bör också kunna stärka barnets hälsa och ge en lägre risk för att utveckla celiaki.

Att barn till mödrar över 35 år och med hög inkomst visade sig ha lägre risk för att utveckla celiaki beror troligtvis på livsstilsfaktorer som påverkar barnets hälsa positivt.

Läs mer om avhandlingen i pressmeddelandet här.