Svenska Celiakiförbundet bjuder på åtta sidors fri läsning ur sin tidning CeliakiForum Nr 2 från 2015. Sidorna har fokus på ren vetestärkelse och angriper frågor som varför en del med celiaki mår dåligt av ren vetestärkelse, hur ren vetestärkelse framställs, detektionsgränser för gluten och gränsvärden för glutenfritt.

De första sju sidorna är skrivna av mig och Jenny Ryltenius.

Här är länken till artikeln i pdf-format.

CeliakiForum 2015 nr 2

Utsidan av CeliakiForum Nr 2, 2015