SCUF (Svenska Celiakiungdomsförbundet) gjorde år 2015 en medlemsundersökning på temat “Att resa glutenfritt”. Nästan 700 personer deltog och resultatet finns nu i en rapport. En del har både positiva och negativa erfarenheter av att resa.

Rapporten visar att

 • Närmre 95 % känner sig begränsade av sin celiaki när de reser med tåg, flyg och båt.
 • Det blir ett risktagande att äta på resan genom att informationen är otydlig och personalen osäker.
 • Många väljer att inte fråga alls, eftersom det tar tid och svaren ibland är felaktiga och otrevliga.
 • Det händer att glutenfria förbeställningar har missats och att det inte finns någon mat.
 • Många väljer att i stället ta med sig egen mat eller att äta ordentligt före resan – för att inte riskera att resa hungriga eller att vara hänvisade till onyttiga alternativ som chips.
 • På tågresor tar 90 % med sig egen matsäck.
 • På flyg och båt upplevs utbudet av glutenfri mat som bättre än på tåg.

Rapporten visar också att

 • Det krävs en ökad kunskap om celiaki och glutenfritt hos resebolagen för att garantera säkerheten för personer med celiaki.
 • Informationen och märkningen måste bli bättre.
 • Det måste bli enklare att förbeställa glutenfri mat.
 • Ett bättre utbud av glutenfria alternativ är önskvärt, inklusive naturligt glutenfria alternativ.
 • Man måste kunna lita på att de glutenfria alternativen inte har kontaminerats med gluten på grund av felaktig hantering.

Läs hela rapporten här.

Pressmeddelandet om rapporten finns här.
Här är information om rapporten från SCUF:s hemsida.