Sambandet mellan celiaki, tarmfloran och probiotika ska studeras ytterligare. Daniel Agardh, docent och överläkare vid barnmedicinska kliniken Malmö och Lund, har tilldelats pengar från Crafordska stiftelsen. Han säger i artikeln nedan:

– Vi misstänker att en obalanserad tarmflora kan bidra till kronisk inflammation i tarmen och i förlängningen celiaki. Nu vill vi försöka hitta mekanismer som kan förklara och bekräfta denna teori. Vi ska också undersöka om probiotiska bakterier kan förebygga sjukdomen.

Läs artikeln här.