Här är en intressant läsning från Sydsvenskan i veckan. Med 13000 insamlade avföringsprover från barn i Teddy-studien kan ett pussel läggas om tarmkanalens bakteriesammansättning. I Teddy-studien studeras barn med anlag för diabetes typ-1 och celiaki i fyra olika länder. Våra matvanor påverkar bakteriefloran. Forskarna arbetar nu för att ta reda på hur bakteriefloran och våra matvanor hänger ihop med utveckling av celiaki och diabetes typ-1.

Följ mig på Facebook.