I september 2016 disputerade Carin Andrén Aronsson, dietist och enhetschef för Enheten för Diabetes och Celiaki i Malmö vid Lunds Universitet. Avhandlingen hade titeln Infant Feeding Practices and the Risk of Celiac Disease och tog upp olika faktorer, som kan bidra till att barn med genetiska anlag för celiaki antingen utvecklar eller inte utvecklar celiaki.

Resultaten pekade på att mängden gluten i barnets kost är en riskfaktor för att trigga igång sjukdomen. Ytterligare hade den specifika uppsättningen av riskgenerna HLA-DQ2 och/eller HLA-DQ8 en stor påverkan på risken. Däremot gick inte tidpunkten för glutenintroduktionen eller längden på amningsperioden att koppla till risk- eller skyddsfaktorer för barnen i studien.

För den intresserade finns nu en mycket bra, sammanfattande text om resultaten att läsa på Nutritionsfakta.se. Texten är skriven av Carin Andrén Aronsson själv.
Läs hennes text här.

Detta skrev jag tidigare i samband med avhandlingen.

Margareta Elding-Pontén, 1 februari 2017