Här är en sex minuter lång film på engelska för den som är intresserad av att veta mer om vad som händer i kroppen vid celiaki och om olika aktuella forskningsspår som möjliga alternativ till behandling av celiaki.

Se filmen här.