Svenska Celiakiförbundets tidning CeliakiForum damp ner i brevlådan idag. Ledaren fokuserar på våra nya Riktlinjer för nutritionsbehandling vid celiaki och det nya Nationella vårdprogrammet för celiaki. Jag känner mig med ens lite stolt.

Lyckligt noterar jag att en mening från Vårdprogrammet poängteras. Det är precis den meningen, som jag lyckades få med i sista minuten och som lyder:

”Vid diagnos ska en remiss skickas till dietist med ett första besök inom 2-3 veckor.”

Detta är verkligen någonting som jag vurmar för. Behandlingen vid celiaki är glutenfri kost. Det är viktigt att den blir rätt – direkt från början och inte efter flera månader eller efter ett halvår. Därför är den första kontakten med en duktig dietist så oerhört viktig. Den skulle faktiskt kunna jämställas med instruktionen till hur ett läkemedel ska tas.

Vi som skrev Riktlinjerna för nutritionsbehandling vid celiaki fick se det sista utkastet av Vårdprogrammet innan det skulle sjösättas. Då fick vi med några ändringar för att harmoniera med våra Riktlinjer. Det var då jag tog mod till mig och lade till meningen om det första dietistbesöket efter diagnos. Ingen opponerade sig. 😊

Jag vet inte om vården kan leva upp till ett första dietistbesök inom 2-3 veckor, men nu står det i alla fall på pränt i Vårdprogrammet. Det ger också diagnostiserande läkare en tydlig signal om att remissen till dietist är väldigt viktig.

Ibland är det kanske ändå befogat att vara en liten aning stolt?

Margareta Elding-Pontén, 11 mars 2020

Välkommen att följa mig på Facebook och Instagram!

CeliakiForum Nr 1 2020