På lördag presenterar Emma Adlercreutz sin doktorsavhandling, som handlar om sambandet mellan gluten, typ-1 diabetes och celiaki. Svt publicerar idag en artikel om de nya rönen och skriver bland annat att kosten under det första året i ett barns liv troligtvis är av stor betydelse för risken att utveckla autoimmuna sjukdomar – som till exempel celiaki och typ 1-diabetes. En glutenrik kost verkar vara kopplad till den höga frekvensen av autoimmuna sjukdomar i Sverige och till att många i Sverige har både celiaki och typ 1-diabetes.

Läs artikeln från Svt här.