Intressant läsning här från organisationen Coeliac i England. Jag vill dock göra klart att coeliac disease = celiaki = det som vi i Sverige kallar för glutenintolerans. Det är en autoimmun sjukdom, där tarmen tar skada av gluten. För att undvika missförstånd (kanske främst mot utlandet) är det bra om termen celiaki används för denna sjukdom.

Det som i en del andra länder kallas för “gluten intolerance” utan att vara celiaki tror jag egentligen är det som här i länken kallas för “gluten sensitivity” eller “non-coeliac gluten sensitivity”, varav det sistnämnda nog är det aktuellt mest korrekta begreppet idag på ett tillstånd, där man upplever sig må dåligt av glutenhaltiga livsmedel utan att tarmen verkar ta någon skada. Det är alltså inte detsamma som celiaki. Kanske är det ett ganska vitt begrepp som täcker flera olika orsaker (och inte nödvändigtvis gluten) till att man mår dåligt av en viss typ av mat?