Lantmännen skriver idag att hälften av de tillfrågade i en rikstäckande undersökning inte vet att ren havre är glutenfri. Samtidigt länkar idag University of Chicago, Celiac Disease Center, på sin facebooksida till sin text om havre och celiaki. Frågan om havre i den glutenfria kosten alltså aktuell, och många personer med celiaki är tyvärr osäkra.

Ren havre anses idag säkert att äta för personer med celiaki. Proteinerna i havre är så olika mot proteinerna i vete, korn och råg att kroppen skiljer dem åt. Havre ger därför inte upphov till de skador på tunntarmens slemhinna som proteiner från vete, korn och råg gör hos personer med celiaki. Det har gjorts många specifika studier som visar på detta. Dessutom har havre nu ingått i den glutenfria kosten i Sverige i cirka 10 år med mycket gott resultat. Det är dock viktigt att havren är ren, vilket innebär att inga skadliga rester av vete, korn och råg finns med. Vanlig havre kan innehålla alltför höga rester av vete, korn eller råg. Ren havre, eller glutenfri havre, innehåller däremot aldrig mer än 20 ppm (miljondelar) gluten, vilket är gränsvärdet för att få kallas glutenfritt.

Det är synd om personer med celiaki undviker ren havre i onödan. Havre är både gott och näringsrikt och innehåller hela 11 % fibrer. Bland annat ingår mineraler (järn, zink, fosfor och magnesium), B-vitamin, nyttiga fettsyror och de gelbildande fibrerna betaglukaner. Betaglukanerna anses minska risken för hjärt-kärlsjukdomar genom att binda kolesterol i tarmen, vilket hindrar kroppen från att ta upp kolesterol. Framför allt sjunker det onda kolesterolet, LDL. Havre i bröd gör brödet saftigt och ger en nötaktig smak, som påminner om råg.

På grund av sitt höga fiberinnehåll kan havre ibland orsaka magbesvär. Om man vill introducera havre i sin kost bör man därför börja långsamt, så att kroppen vänjer sig vid fiberinnehållet. Det är verkligen värt ett försök!