För att ställa diagnosen celiaki bör en biopsi i kombination med blodprov vara obligatorisk – åtminstone för vuxna. Det menar professor David Sanders, Royal Hallamshire Hospital i Sheffield och Chair of Coeliac UK Health Advisory Council. Det två minuter långa klippet här är värt att lyssna på.

Han tangerar själva kärnan till varför man bör konsultera vården för att få celiaki utrett, innan man själv prövar glutenfri kost för att må bättre. Här ser jag en ordentlig läkarutredning som en väg till två olika resultat. Antingen resulterar den i diagnosen celiaki, eller så utesluter den sjukdomen. Båda resultaten är lika viktiga.

Det är oändligt mycket svårare att ta reda på varför en person mår dåligt om celiaki varken kan konstateras eller uteslutas. Detta är fallet för personer som redan äter glutenfritt. Vid en glutenfri kost ger varken blodprov eller biopsi utslag för celiaki. Den glutenfria kosten är nämligen den medicinska behandlingen vid celiaki. Tarmen läker och blodvärdena normaliseras. För att då avgöra om en person har celiaki eller ej måste gluten inkluderas i kosten igen, vilket kan kännas svårt.

Vill man gå över till glutenfri kost på grund av någon typ av problem, bör man därför alltid först konsultera vården för att få celiaki utrett.

Om diagnosen celiaki ställs får man hjälp av en dietist att lägga om kosten för resten av livet. Man kan också få olika typer av bidrag, beroende på var i landet man bor.

Om celiaki däremot utesluts kan man förstås ändå äta glutenfritt, om det känns bra. Men man kan då själv känna sig fram till en lämplig nivå och kan slippa att resten av livet vara så strikt i sin kost som en person med celiaki måste vara. Däremot är det fortfarande värdefullt att konsultera en dietist, så att man fortsätter att äta en varierad och näringsriktig kost – även utan gluten. Jag anser också att det är viktigt att leta vidare efter en orsak till att man mår bättre av den glutenfria kosten, eftersom det inte behöver vara just gluten som är kärnan till problemet.

Margareta Elding-Pontén, augusti 2015
Författare till boken Glutenfritt – gott och enkelt

Följ mig på Facebook.
Följ mig på Twitter.