Livsmedelsverket skriver idag i en kommentar att

“det viktigaste för att minska risken för glutenintolerans är att långsamt vänja spädbarn vid små mängder gluten. Däremot har tidpunkten för introduktion inte så stor betydelse och inte heller att gluten introduceras under samtidig amning.”

Frågan har diskuterats länge, och råden för småbarn har varierat genom åren. När triggern (eller triggrarna) för att utveckla celiaki (glutenintolerans) inte är känd, är det svårt att ge råd. Alla barn har inte heller den genetiska förutsättningen för att utveckla sjukdomen.

Idag är Livsmedelsverkets råd att “långsamt introducera små mängder gluten när barnet är 4-6 månader, helst under fortsatt amning” – i enlighet med de tidigare råden från ESPGHAN (The European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition).

ESPGHAN har nu ändrat sin rekommendation till att långsamt introducera små mängder gluten någon gång mellan 4-12 månaders ålder. Svenska Livsmedelsverket ser därför över sina råd.

Läs hela kommentaren från Svenska Livsmedelsverket här.