Bra! Med Klas Sjöberg ingår nu även en vuxenläkare i Svenska Celiakiförbundets Vetenskapliga råd, som stöttar förbundet med kunskap och fakta i frågor som rör celiaki. Läs mer om valet av Klas Sjöberg här.

Totalt ingår nu tre läkare och två dietister I Vetenskapliga rådet. De har alla specialistkompetens inom celiakiområdet. Vetenskapliga rådet består nu av

 • Daniel Agardh
  docent, överläkare, Sektionen för gastroenterologi, hepatologi och nutrition, barnmedicinska kliniken Malmö och Lund, Skånes universitetssjukhus
 • Ethel Kautto
  leg. dietist, universitetslektor, Institutionen för kostvetenskap, Umeå universitet
 • Olof Sandström
  docent, överläkare, Barn- och ungdomskliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • Klas Sjöberg
  överläkare, Gastroenheten, Skånes universitetssjukhus, Malmö,
  docent, lektor, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, Lunds universitet
 • Stine Störsrud
  leg. dietist, med dr, Mag-tarmlab, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Läs mer om Vetenskapliga rådet här.