Miljöförvaltningens oanmälda besök i Malmös skolor och förskolor visade i våras på stora brister i hanteringen av specialkosten. De visade också att problemen har ökat sedan året dessförinnan. Det vanligaste problemet var fel förvaring av specialkosten, men det rapporterades också att en elev med celiaki fick vanlig pasta…

Detta är oerhört alarmerande med tanke på att dygnsintaget av gluten för en person med celiaki aldrig ska överstiga det som ryms i 1/2 kryddmått vetemjöl (dvs några smulor vanligt bröd). I dygnsintaget räknas allting som man får i sig genom kontamination och spårmängder från alla produkter man äter. Därmed bör en person med celiaki inte ens sätta i sig en smula vanligt bröd. Specialkosten måste hanteras noggrant. Det ingen lek. För en person med celiaki tar tunntarmens slemhinna skada av ytterst små mängder gluten.

Läs mer här på Svenska Celiakiförbundets hemsida.