Idag kom rapporten från det samordnade nordiska projekt, som under hösten 2015 kontrollerade livsmedelsföretag i Sverige, Norge, Danmark och Finland när det gäller märkning av allergener. Innehållet av mjölk, ägg, hasselnöt, jordnöt och gluten testades – både i produkter utan deklarerad allergen och i produkter som angav att det skulle kunna finnas spår av allergenen.

Märkningen “kan innehålla spår av” är krånglig genom att den hittills är helt frivillig. Det finns heller inga lagstiftande regler kring utformningen av texten eller kring vilka gränsvärden som gäller för spårmängder. EU:s Informationsförordning säger dock att frivillig livsmedelsinformation inte får vilseleda, förvilla eller vara tvetydig för konsumenten. Den ska också vara grundad på relevanta vetenskapliga uppgifter. Ändå visade det sig att 35 % av företagen i studien skrev ut “spår av”-märkningen utan att de hade identifierat allergenen som sporadiskt förekommande i produkten eller i produktionskedjan.

Läs här vad jag tidigare har skrivit om “spår av”-märkningen.

I studien analyserades 167 produkter för gluteninnehåll:

  • Av dem hade 30 produkter en varningstext om att produkten kan innehålla spår av vete eller gluten. I en (3,3 %) av dessa produkter påvisades gluten, och halten var där 6,4 ppm.
  • För resterande 137 produkter fanns ingen märkning, som indikerade att det skulle kunna finnas gluten i dem. I sex (4,4 %) av dessa produkter påvisades ändå gluten, och halterna låg då på 6,6 – 27 ppm.

Det är ingen signifikant skillnad i förekomsten av gluten mellan produkter med märkningen “kan innehålla spår av gluten/vete” och produkter utan denna märkning. Rapporten konstaterar också att ingen av de produkter, som analyserades, ska utgöra någon risk för personer med celiaki.

Dagens råd från läkare och dietister om att det är ok att äta produkter med märkningen “kan innehålla spår av gluten/vete” – om man äter dem i måttlig mängd – borde därmed stå sig. Det anmärkningsvärda är att det är lika stor risk att få i sig gluten genom produkter utan märkningen som genom produkter med märkningen. Men det ligger förstås i den frivilliga märkningens natur…

I rapporten sades mätosäkerheten för glutenhalten vara 35 %.

Läs pressmeddelandet från Svenska Livsmedelsverket (SLV) här.
Läs SLV:s sammanfattningen av rapporten av här.
Läs hela rapporten här.

Margareta Elding-Pontén, 14 juni 2016

Välkommen att följa mig på Facebook, Instagram och Twitter!