Tarmfloran är ett intressant och spännande forskningsområde. Nu pågår flera studier för att ta reda på om rubbningar i tarmfloran kan vara kopplade till olika sjukdomar – bland annat till celiaki (glutenintolerans).

Att antibiotika stör den naturliga tarmfloran är de flesta överens om. Nu kommer allt fler rapporter om att en rubbad tarmflora (till exempel på grund av antibiotika-användning) skulle kunna ge upphov till olika sjukdomar. Här är en intressant artikel om diabetes typ-1, där forskarna spekulerar i om de senaste 30 årens fördubbling av antalet barn, som insjuknar i diabetes typ-1, kan bero på vår användning av antibiotika. Vissa tarmbakterier deltar i utvecklandet av vårt immunsystem. Om dessa bakterier dör vid en antibiotika-kur, tror forskarna att immunsystemet inte “mognar” och lär sig att arbeta som det ska utan i stället kan börja angripa kroppens egna celler. Vid diabetes typ-1 angrips de insulinproducerande cellerna i kroppen.

Kan en parallell dras till den ökade uppkomsten av celiaki, där immunförsvaret angriper cellerna i tunntarmens slemhinna? Celiaki och diabetes typ-1 har också en genetisk faktor gemensamt.

Även bakteriofager (virus som infekterar bakterier) kan störa tarmfloran. Nyligen publicerades denna intressanta artikel om att bakteriofager skulle kunna leda till sjukdomar som Crohns sjukdom, diabetes, Alzhemers, ledgångsreumatism och inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Sjukdomarna har den gemensamma nämnaren att de alla innebär en kronisk inflammation. Forskarna tror att en bakteriofag-infektion av bakterier i tarmarna, som slår ut en del av tarmfloran, skulle kunna ge upphov till “läckande tarm”. Detta innebär att tarmen blir mer genomsläpplig och bakterier därmed lättare kan ta sig in i kroppen och skapa inflammationer. Forskarna tror alltså att en rubbad magflora kan ge upphov till inflammatoriska sjukdomar. Celiaki är ett exempel på en sådan.

Forskningen på tarmfloran är mycket intressant. Den är samtidigt svår, eftersom vi alla är olika och har vår egen, unika tarmflora. Våra egna, goda tarmbakterier bör vi vårda ömt. De livnär sig bland annat på olika typer av fibrer. Olika tarmbakterier finns på olika ställen i tarmarna, och olika tarmbakterier gillar olika typer av fibrer. Att äta en varierad kost gynnar därmed många olika typer av bakterier på många ställen i tarmarna och ger en rik tarmflora. Att i onödan undanhålla bakterierna deras favoritmat genom olika typer av dieter påverkar naturligtvis tarmfloran. Vad kan det leda till?

Margareta Elding-Pontén, 6 oktober 2016

Följ mig på Facebook.

bacteria-156870_1280

En god och välmående tarmbakterie?