Visste du att Svenska Celiakiförbundet via sin forskningsfond årligen delar ut bidrag till forskning om celiaki? Visste du att du kan stödja forskningen genom att lämna ett bidrag till forskningsfonden? Läs mer här. Där finns också information om tidigare beviljade ansökningar. Alla ansökningar granskas av Celiakiförbundets Vetenskapliga råd, och nästa ansökningsdag är senast 1 mars 2017.