Den 1 april 2017 upphör Västra Götaland att subventionera glutenfria livsmedel för personer över 16 år. Beslutet togs vid ett sammanträde igår, den 30 november 2016, och så här skriver Hälso- och Sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen efter beslutet:

“Västra Götalandsregionen upphör med att subventionera och distribuera glutenfri kost till vuxna. Bakgrunden till beslutet är att livsmedelsverket kommer att ta bort glutenfria livsmedel från den lista som innehåller livsmedel för särskilda näringsändamål. Glutenfria livsmedel har kunnat beställas från VGR för hemleverans – en möjlighet som nyttjats av ca en fjärdedel av de personer i västra Götaland och som beräknas ha ett behov. Idag är utbudet av glutenfritt stort i handeln och merkostnaden att välja dessa produkter handlar om några tior i månaden för den enskilde.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade vid onsdagens sammanträde att subvention/bidrag för glutenfria livsmedel till patienter över 16 år upphör den 1 april 2017.”

Läs hela texten här.

Relaterade länkar hos Livsmedelsverket är:
Summering
Om upphävande av sär-när
Anpassning till Europaparlamentets och rådets förordning EU 609/2013

vgr-logga