Det har genom årens lopp kommit många larm om för höga halter av gluten i produkter, som borde vara glutenfria. Framförallt har boveteprodukter varit föremål för varningarna. Här är ännu ett exempel, som gäller hög halt av gluten i glutenfritt helt bovete från GoGreen. GoGreen meddelar per telefon idag att det endast gäller ett enda parti helt bovete, som är sålt i Finland med bäst före-datum den 20 december. Larmet gäller alltså inte för produkter, som är sålda i Sverige.

Matvaror kan kontamineras med gluten i hela kedjan odling-skörd-bearbetning-transport-hantering-paketering-lagring. Därför är det viktigt att glutenfria produkter kontrolleras för glutenhalten genom mätningar med jämna mellanrum. Symbolen med det överkorsade axet, som är gemensam för länderna i Europa och som i Sverige licensieras ut av Svenska Celiakiförbundet, är en kvalitetsstämpel och innebär att produkten följer de regler och genomgår de mätningar som krävs för märkningen. Läs mer om det överkorsade axet här.