Svenska Celiakiförbundet delar varje år ut medel ur sin forskningsfond till forskning, som ska ge ökad kunskap om sjukdomen celiaki. I år måste ansökningarna vara inne senast den 12 mars. Ansökningsformulär, bedömningskriterier och övrig information finns här på Svenska Celiakiförbundets hemsida.

Vill du i stället ge ett bidrag till forskningsfonden finns information om hur man gör det här och här.