Här är en länk till några riktigt bra föredrag, som ligger på Svenska Celiakiförbundets hemsida. Några av föredragen är från Celiakidagen 2016, som Svenska Celiakiförbundet ordnade tillsammans med Barnläkareföreningen i Stockholm i höstas och som riktade sig till läkare och dietister inom primärvården.