Mycket bra!

En genomsyn av allergimärkningen av livsmedel görs under hösten av Livsmedelsverket tillsammans med myndigheter i Danmark, Norge och Finland. Huvudsyftet är att värna om de konsumenter som inte tål vissa ämnen. Därför ska företagens kunskap om vikten av en korrekt livsmedelsmärkning öka.

Speciellt intressant är den studie som planeras när det gäller ”kan innehålla spår av”-märkningen. Denna märkning är idag inte reglerad i lagen. Den är dessutom helt frivillig att använda. Livsmedelsverket ska göra en jämförande studie av livsmedel med och utan denna märkning.

– Om ”kan innehålla spår av”-märkningen används utan att det finns anledning blir utbudet för allergiker och överkänsliga ännu mindre än det redan är, säger Ylva Sjögren Bolin, kemist på Livsmedelsverket, i pressmeddelandet.

En rapport över resultaten av genomsynen beräknas vara klar i maj 2016.

Läs pressmeddelandet från Livsmedelsverket här.
Läs mer om “kan innehålla spår av”-märkningen här.

Margareta Elding-Pontén, 1 september 2015
Författare till boken Glutenfritt – gott och enkelt

Följ mig på Facebook.
Följ mig på Twitter.