I Sverige och i en del andra länder betyder celiaki precis samma sak som glutenintolerans. Så är det däremot inte överallt i världen. Detta skapar problem, och den term som skapar problemen är termen glutenintolerans. Därför bör ordet celiaki användas, när man menar just sjukdomen celiaki.

Celiaki är den vedertagna benämningen på den autoimmuna sjukdom, som mycket kortfattat innebär att kroppen reagerar på gluten genom en inflammatorisk process, där celler i tunntarmens slemhinna bryts ner. På engelska heter sjukdomen coeliac disease med stavningen celiac disease i USA. Termen är universell och kan inte missförstås. Den betyder en och samma sak överallt i världen.

Glutenintolerans har tyvärr olika betydelser i olika länder. I många länder, som till exempel här i Sverige, används ordet synonymt med celiaki. I andra länder användes det i stället synonymt med det omdebatterade tillståndet non-coeliac gluten sensitivity (NCGS) (som en del vill döpa om till non-coeliac wheat sensitivity – men det är en annan historia).

På svenska översätts non-coeliac gluten sensitivity till glutenkänslighet utan celiaki. Tillståndet har många olika namn, på grund av att man vet för lite om det (orsaker, existens, diagnos etc). Ett kortare namn är glutenkänslighet (gluten sensitivity på engelska). Därifrån är det inte långt till glutenintolerans (gluten intolerance på engelska), vilket också är en vanlig benämning på tillståndet. Eftersom det här tillståndet är helt skilt från celiaki, är det olyckligt att termen glutenintolerans används för båda.

Celiaki (coeliac disease) används däremot enhetligt över hela världen för en och samma sjukdom, vilket inte ger upphov till missförstånd.

I Sverige är termen glutenintolerans väl inarbetad sedan många år tillbaka. Nu sker dock en gradvis övergång till att i stället använda termen celiaki för sjukdomen, vilket är bra. Det kommer tyvärr att ta ett tag, men ju fler som använder ordet celiaki, desto snabbare kommer övergången att ske. När jag själv pratar om min sjukdom säger jag alltid celiaki – hittills ibland med förklaringen att det är detsamma som glutenintolerans, men förhoppningsvis behöver jag snart inte ta med den förklaringen längre.

I artikeln ”The Oslo definitions for coeliac disease and related terms” (Gut, 2013, 62, 43-52) skrev sexton celiakiforskare ett gemensamt förslag till termer att använda och termer att undvika inom området. Bland annat slår de fast att termen gluten intolerance (glutenintolerans) helt ska undvikas – just på grund av att den används på så många olika sätt och att detta skapar problem.

Det finns ytterligare en viktig anledning till att använda ordet celiaki. Ordet glutenintolerans beskriver helt enkelt inte sjukdomen celiaki speciellt bra. Celiaki är en allvarlig autoimmun sjukdom, men ordet glutenintolerans ger sken av att man bara är lite känslig eller lite intolerant och att man skulle tåla en hel del gluten ändå. Ordet kan också ge sken av att det inte är så farligt att äta lite gluten, eftersom man bara skulle vara lite intolerant mot det.

Bilderna här är från min föreläsning ”Glutenfritt – vad är grejen?” och ger en mycket kort glimt av vad som ingår i den. Är du intresserad av en föreläsning? Kontakta mig!

Celiaki vs glutenintoleransCeliaki vs glutenintoleransMargareta Elding-Pontén, 22 juni 2016

Följ mig på Facebook.