Svenska Celiakiförbundet har en forskningsfond för att kunna stötta forskningen inom celiakiområdet med forskningsmedel. Varje vår kan forskare söka pengar ur fonden. I år har tre forskare beviljats anslag för sina forskningsprojekt. De är

  • Sara Björck, Lunds Universitet, 200 000 kr för projektet CeliakiPrediktion i Skåne
  • Anna Myleus, Umeå Universitet, 132 000 kr för projektet Vem får celiaki och vem blir diagnostiserad? Studie om riskfaktorer och deras relation till den kliniska bilden.
  • Åsa Torinsson Naluai, Göteborgs Universitet, 200 000 kr för projektet Molekylära mekanismer bakom celiaki och autoimmunitet

Läs pressmeddelandet här.

Här finns mer information om hur man kan ge en gåva till forskningsfonden.