På fredag den 23 september kl. 9 disputerar Carin Andrén Aronsson i Malmö med sin avhandling Infant Feeding Practices and the Risk of Celiac Disease. Hon är dietist och doktorand vid Lunds Universitet och har undersökt olika möjliga orsaker till att celiaki (glutenintolerans) triggas igång hos barn med en förhöjd genetisk risk för sjukdomen. Bland de undersökta faktorerna finns

  • amning
  • geografisk hemvist
  • tidpunkten för glutenintroduktion
  • kostvanor

Resultaten pekar på att mängden gluten kan trigga igång sjukdomen. Däremot verkar inte tidpunkten för glutenintroduktion ha stor betydelse för risken att utveckla celiaki. Den sågs inte som en egen, självständig riskfaktor i studierna. Inte heller gick längden på amningsperioden att länka till risken för att utveckla celiaki.

Genom att vi får mer kunskap om kostens betydelse, hoppas Carin Andrén Aronsson att vi i framtiden kan individanpassa kosten i stället för att ha generella kostråd. Det är en intressant tanke.

Läs mer i artikeln från Lunds Universitet här.

Svenska Celiakiförbundet skriver också om forskningen här.

Följ mig på Facebook.